การอบรมภาษาจีน สำหรับองค์กร และบริษัท

ให้พนักงานของคุณ พูดจีนได้  ใน 2 เดือน

การอบรมภาษาจีนสำหรับองค์กร

ให้พนักงานของคุณ

พูดจีนได้ ใน 2 เดือน

The Great Solution

Customizable course to meet your requirement

สามารถปรับหลักสูตรตามความต้องการได้

The Great Solution

สามารถปรับหลักสูตรตามความต้องการได้

สอนถึงที่

ผู้เรียนไม่ต้องเดินทาง

ฝึกพูด อย่างเต็มที่

เหล่าซือของเรา เดินทางไปสอนถึงที่ทำงานได้
พบหน้า พบตา ทุกครั้ง
ถามตอบ เพิ่มความสนุก

Online Learning

training in the NOW

#1 Chinese Online Learning

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
ติดตามผลการเรียนได้
ง่ายต่อการจัดก่รสำหรับ HR.

We Are Trusted by Thai Leading Companies

เหล่าซือ
เหล่าซือจอห์น
Course Consultant

ผมเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนมาก่อน

เข้าใจทั้งองค์กร ผู้สอน  และผู้เข้าอบรมครับ

วันนี้ ผมพร้อมรับหน้าที่เป็นที่ปรึษาของคุณ

ใช้งบการเรียนน้อยที่สุด สร้างหลักสูตรและเนื้อหาเรียนที่ดีที่สุด

  • 092-246-3738

  • john@pandachinese.online
InstagramYouTube

Feel Free to Ask Questions!

มีอะไร ถามได้เลยครับ!
เหล่าซือ
เหล่าซือจอห์น
Course Consultant

ผมเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนมาก่อน

เข้าใจทั้งองค์กร ผู้สอน  และผู้เข้าอบรมครับ

วันนี้ ผมพร้อมรับหน้าที่เป็นที่ปรึษาของคุณ

ใช้งบการเรียนน้อยที่สุด สร้างหลักสูตรและเนื้อหาเรียนที่ดีที่สุด

  • 092-246-3738

  • john@pandachinese.online
InstagramYouTube

ปรึกษา ฟรี

มีอะไร ถามได้เลยครับ!

Do Better Work

จากประสบการณ์สอนภาษาจีนมากกว่า 10 ปีของทีมงานทุกคน

ได้เห็นว่า การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ได้ผลเร็วที่สุด คือ การเรียนกับผู้ที่มีประสบการณ์

เพราะนอกจากจะมีคนคอยชี้แนะแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนประหยัดเวลาในการค้นคว้าข้อมูลอีกด้วย

ซึ่ง “เวลา” เป็นต้นทุนที่สำคัญมาก เราจึงออกแบบหลักสูตรต่างๆ

ที่ไม่เหมือนคนใคร โดยใช้เวลาเรียนให้น้อยที่สุด แต่เกิดผลมากที่สุด

Better Work Methods

Better Details

Better Training

Better Result

Course Consultation

การเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

TextBook Development

หลังจากเข้าใจความต้องการของลูกค้าแล้ว จะเข้าสู่การจัดทำหนังสือเรียน

Course Delivery

เราจะเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม และดีที่สุดให้กับคุณ

Course Evaluation

การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนทุกท่าน

After Sale Service

การเรียนจบสิ้น แต่ผู้เรียนยังสามารถถามได้ตลอกเวลา…