การอบรมภาษาจีน สำหรับองค์กร และบริษัท

Nihao !  We are the leading solution for Employee Training!

การอบรมภาษาจีน สำหรับองค์กร และบริษัท

Nihao ! We are the leading solution for Employee Training.

Find Out The Best Solution

Customizable course to meet your requirement

สามารถปรับหลักสูตรตามความต้องการได้

Find Out The Best Solution

สามารถปรับหลักสูตรตามความต้องการได้

online learning

Make training easy

#1 Chinese Online Learning

เรียนผ่านระบบ elearning ของเรา
เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
ติดตามผลการเรียนได้

สอนสด

meet the best teachers of Thaialnd

อาจารย์เจ้าของภาษา

อาจารย์ทุกท่านมีประสบการสอนภาษาจีนให้กับคนไทยมากกว่า 10 ปี

online learning + สอนสด

training in the NOW

การเรียนที่ดีที่สุด

เลือกเรียน online กับ เรียนสดพร้อมกันได้

We Are Trusted by Thai Leading Companies

เหล่าซือ
เหล่าซือจอห์น
Course Consultant

ผมเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนมาก่อน

เข้าใจทั้งองค์กร ผู้สอน  และผู้เข้าอบรมครับ

วันนี้ ผมพร้อมรับหน้าที่เป็นที่ปรึษาของคุณ

ใช้งบการเรียนน้อยที่สุด สร้างหลักสูตรและเนื้อหาเรียนที่ดีที่สุด

  • 092-246-3738

  • john@pandachinese.online
InstagramYouTube

Free Consultation !

เราพร้อมที่จะคุยกับคุณ

Send

เหล่าซือ
เหล่าซือจอห์น
Course Consultant

ผมเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนมาก่อน

เข้าใจทั้งองค์กร ผู้สอน  และผู้เข้าอบรมครับ

วันนี้ ผมพร้อมรับหน้าที่เป็นที่ปรึษาของคุณ

ใช้งบการเรียนน้อยที่สุด สร้างหลักสูตรและเนื้อหาเรียนที่ดีที่สุด

  • 092-246-3738

  • john@pandachinese.online
InstagramYouTube

Free Consultation !

เราพร้อมที่จะคุยกับคุณ

Send

Do Better Work

จากประสบการณ์สอนภาษาจีนมากกว่า 10 ปีของทีมงานทุกคน

ได้เห็นว่า การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ได้ผลเร็วที่สุด คือ การเรียนกับผู้ที่มีประสบการณ์

เพราะนอกจากจะมีคนคอยชี้แนะแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนประหยัดเวลาในการค้นคว้าข้อมูลอีกด้วย

ซึ่ง “เวลา” เป็นต้นทุนที่สำคัญมาก เราจึงออกแบบหลักสูตรต่างๆ

ที่ไม่เหมือนคนใคร โดยใช้เวลาเรียนให้น้อยที่สุด แต่เกิดผลมากที่สุด

Better Work Methods

Better Details

Better Training

Better Result

Course Consultation

การเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

TextBook Development

หลังจากเข้าใจความต้องการของลูกค้าแล้ว จะเข้าสู่การจัดทำหนังสือเรียน

Course Delivery

เราจะเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม และดีที่สุดให้กับคุณ

Course Evaluation

การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนทุกท่าน

After Sale Service

การเรียนจบสิ้น แต่ผู้เรียนยังสามารถถามได้ตลอกเวลา…