ภาษาจีนสำหรับองค์กรและบริษัท

ให้พนักงานของคุณ
พูดจีนได้
ภายใน 24 ชม.

We are trusted
by Thai leading companies

อันดับ 1 ในการอบรมภาษาจีน

Why PandaChinese is your perfect choice

Better Understanding

ประสบการณ์ 10 กว่าปีในด้านอบรม 

ทำให้เราเข้าใจธุรกิจและความต้องการ

ขององค์กร 

Tailored to Your Needs

 เนื้อหาเน้นๆ ในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ 

ใช้งานได้ทันที

High Quality Teacher is Essential

สอนโดยอาจารย์ชาวจีนที่พูดภาษาไทยได้ ทำให้ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจจุดอ่อนของผู้เรียน 

 

Super Flexible Learning

“Online + Onsite”

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา 

Goal Assessment

สร้างเป้าหมายและการวัดผลในการเรียน ผู้เรียน อาจารย์ และทุกฝ่ายมุ่งไปทิศทางเดียวกัน

Unlimited Care

เรามีบริการหลังการเรียน ถ้าไม่เข้าใจถามได้ตลอดเวลา

เหล่าซือจอห์น

เหล่าซือจอห์น

Corporate Advisor

ผมเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนมา 10 แล้วเข้าในถึงความต้องการขององค์กร ผู้เรียน 

Feel free to talk to our team!