คอร์สเรียนภาษาจีน

เรียนที่สยาม

กลุ่มเล็ก 1-5 คน

จุดเด่น

เพียง 1 คนเปิดเรียนได้ มากที่สุดไม่เกิน 5 คน กลุ่มเล็กๆ ถึงฝึกพูดอย่างเต็มที่

ไม่มีเขียนในเวลาเรียนใช้เวลาเรียนมาพูดคุยอย่างเดียว

บอกวันเวลาเรียนที่อยากได้ ก็เริ่มเรียนได้เลย ไม่ต้องเสียเวลารอคนอื่นครับ

Panda Chinese อยู่ติด BTS สถานีสยาม ฝนตกก็ไม่ต้องกลัวครับ 

ฝึกฟังและพูดใน Speed แบบคนจีน จะได้ใช้งานได้จริง 

ระดับ

ไม่มีพื้นฐาน – ระดับสูง (HSK5)

*เปิดเรียนทันทีทุกระดับ หลังสมัครเรียบร้อยแล้ว

ค่าเรียน

ทุกระดับค่าเรียนเท่ากัน

Try

GrowBig

PandaFamily

200
กลุ่มสยาม
20000
FB fans

คอร์สเรียนภาษาจีน