คอร์สกลุ่ม@สยาม

ZERO to HERO

คอร์สเรียนภาษาจีน

เลือกระดับ

ทุกระดับสอนโดยเหล่าซือคนจีนมืออาชีพ และเรียนเป็นกลุ่มเล็ก 3-8 คน

เหมาะกับใคร

ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือเคยเรียนมานิดหน่อย

ใช้งาน

ใช้ในชีวิตส่วนตัวได้ ไว้คุยกับเพื่อนคนจีน แต่ทีทำงาน ยังไม่ยอมรับ

ระยะเรียน

10 เดือน

ประมาณ 5 คอร์สเรียน

เรียนแล้ว

เริ่มพูดคุยเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้

สถิติ

ผู้เรียนสอบผ่านระดับ HSK 2 ได้ 100% และมากถึง 50% สอบได้เต็ม

Unlocked Benefits
 • ปรึกษาหรือขอทุนเรียนต่อจีนฟรี 1 ครั้ง มูลลค่า 8,900 บาท
 • ฟรีคอร์ส online 1 ปี มูลลค่า 7,900 บาท

4,400 บาท/คอร์ส

1 คอร์สเรียน 8 ครั้ง

เหมาะกับใคร

ผู้ที่สอบผ่าน HSK 2 หรือเคยเรียนภาษาจีนมา 10 -12 เดือน

ใช้งาน
 • โรงแรม สายการบิน หรือ Luxury Brand เริ่มยอมรับคะแนน HSK 3 
 • บางบริษัทเริ่มให้ค่าเบี้ยภาษา
ระยะเรียน

10 เดือน

ประมาณ 5 คอร์สเรียน

เรียนแล้ว

ติดต่อสื่อสารด้านการงาน การเรียนได้ หรือเวลาไปเที่ยวที่ประเทศจีน สื่อสารเป็นภาษาจีนได้อย่างสบาย

สถิติ

ผู้เรียนสอบผ่านระดับ HSK 3 ได้ 95% และมีมากถึง 50% ได้คะแนน 270/300 ขึ้นไป

Unlocked Benefits
 • ปรึกษาหรือขอทุนเรียนต่อจีนฟรี 1 ครั้ง มูลลค่า 8,900 บาท
 • ฟรีคอร์ส online 1 ปี มูลลค่า 7,900 บาท

4,900 บาท/คอร์ส

1 คอร์สเรียน 8 ครั้ง

เหมาะกับใคร

ผู้ที่สอบผ่าน HSK 3 หรือเคยเรียนที่จีนมา 1 ปี

ใช้งาน
 • เป็นที่ยอมรับในบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ และบางบริษัทให้ค่าภาษามากถึง 3,000 บาท/เดือน
 • ใช้สมัครทุนเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศจีนได้
ระยะเรียน

12 เดือน

ประมาณ 6 คอร์สเรียน

เรียนแล้ว

สื่อสารกับชาวจีนได้อย่างคล่องแคล่ว และกว้างขวาง

สถิติ

ผู้เรียนสอบผ่านระดับ HSK 4 ได้ 90% และมีผู้เรียนมากถึง 40% สอบได้ 285/300 ขึ้นไป

Unlocked Benefits
 • ปรึกษาหรือขอทุนเรียนต่อจีนฟรี 1 ครั้ง มูลลค่า 8,900 บาท
 • ฟรีคอร์ส online 1 ปี มูลลค่า 7,900 บาท

4,900 บาท/คอร์ส

1 คอร์สเรียน 8 ครั้ง

เหมาะกับใคร

ผู้ที่สอบผ่าน HSK 4

ใช้งาน
 • เป็นที่ยอมรับในบริษัทจีน เช่น Huawei Lazada เป็นต้น
 • ใช้ภาษาจีนทำงานได้อย่างจริงจัง และติดต่อทางธุรกิจได้ เช่นบริษัทนำเข้าส่งออก บริษัทไทยที่มีสาขาในประเทศจีน
 • ใช้สมัครทุนเพื่อเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศจีนได้
 • ทำงานเป็นล่ามได้
ระยะเรียน

12 เดือน

ประมาณ 6 คอร์สเรียน

เรียนแล้ว
 • อ่านและเข้าใจเอกสารภาษาจีน
 • ดูรายการ TV ภาพยนตร์ภาษาจีนเข้าใจ
 • สุนทรพจน์ได้
สถิติ

มีผู้เรียนเพียง 30% เรียนถึงระดับ HSK 5

สิ่งที่ทำให้เราภูมิใจที่สุดคือ ผู้เรียน 95% สอบผ่าน HSK 5 ได้

Unlocked Benefits
 • ปรึกษาหรือขอทุนเรียนต่อจีนฟรี 1 ครั้ง มูลลค่า 8,900 บาท
 • ฟรีคอร์ส online 1 ปี มูลลค่า 7,900 บาท

5,900 บาท/คอร์ส

1 คอร์สเรียน 8 ครั้ง

เหมาะกับใคร

ผู้ที่สอบผ่าน HSK 5

ใช้งาน

แน่นอน ระดับนี้แล้ว เลือกงานได้ 

แต่! ระดับภาษาจีนไม่ได้สะท้อนความสามารถในการทำงานทั้งหมด อย่าลืมเรียนรู้ SKILL อื่นๆ อีกด้วยนะครับ

ระยะเรียน

12 เดือน

ประมาณ 6 คอร์สเรียน

เรียนแล้ว

ฟังพูดภาษาจีนเกือบเหมือนเจ้าของภาษา

สถิติ

มีผู้เรียนเพียง 15% เรียนถึงระดับ 6

ลูกศิษย์ของเราสอบผ่าน HSK 6 100% ก็ว่าได้

Unlocked Benefits
 • ปรึกษาหรือขอทุนเรียนต่อจีนฟรี 1 ครั้ง มูลลค่า 8,900 บาท
 • ฟรีคอร์ส online 1 ปี มูลลค่า 7,900 บาท

5,900 บาท/คอร์ส

1 คอร์สเรียน 8 ครั้ง

เหมาะกับ
ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือเคยเรียนมานิดหน่อย
เรียนแล้ว
เริ่มพูดคุยเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้
ใช้งาน
ใช้ในชีวิตส่วนตัว ไว้คุยกับเพื่อนคนจีนได้ แต่ยังไม่สามารถใช้งานแบบจริงจังได้
สถิติ
ผู้เรียนสอบผ่านระดับ HSK 2 ได้ 100% และมากถึง 50% สอบได้เต็ม
ระยะเรียน
10 เดือน
ประมาณ 6 คอร์สเรียน
Unlocked Benefits
・ปรึกษาหรือขอทุนเรียนต่อจีนฟรี 1 ครั้ง มูลลค่า 8,900 บาท
・ฟรีคอร์ส online 1 ปี มูลลค่า 7,900 บาท

4,400 บาท/คอร์ส

1 คอร์สเรียน 8 ครั้ง

เหมาะกับ
ผู้ที่สอบผ่าน HSK 2 หรือเคยเรียนภาษาจีนมา 10 -12 เดือน
เรียนแล้ว
ติดต่อสื่อสารด้านการงาน การเรียนได้ หรือเวลาไปเที่ยวที่ประเทศจีน สื่อสารเป็นภาษาจีนได้อย่างสบาย
ใช้งาน
โรงแรม สายการบิน หรือ Luxury Brand เริ่มยอมรับคะแนน HSK 3
บางบริษัทเริ่มให้ค่าเบี้ยภาษา
สถิติ
ผู้เรียนสอบผ่านระดับ HSK 3 ได้ 95% และมีมากถึง 50% ได้คะแนน 270/300 ขึ้นไป
ระยะเรียน
10 เดือน
ประมาณ 6 คอร์สเรียน
Unlocked Benefits
・ปรึกษาหรือขอทุนเรียนต่อจีนฟรี 1 ครั้ง มูลลค่า 8,900 บาท
・ฟรีคอร์ส online 1 ปี มูลลค่า 7,900 บาท

4,900 บาท/คอร์ส

1 คอร์สเรียน 8 ครั้ง

เหมาะกับ
ผู้ที่สอบผ่าน HSK 3 หรือเคยเรียนที่จีนมา 1 ปี
เรียนแล้ว
สื่อสารกับชาวจีนได้อย่างคล่องแคล่ว และกว้างขวาง
ใช้งาน
เป็นที่ยอมรับในบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ และบางบริษัทให้ค่าภาษามากถึง 3,000 บาท/เดือน
ใช้สมัครทุนเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศจีนได้
สถิติ
ผู้เรียนสอบผ่านระดับ HSK 4 ได้ 90% และมีผู้เรียนมากถึง 40% สอบได้ 285/300 ขึ้นไป
ระยะเรียน
12 เดือน
ประมาณ 6 คอร์สเรียน
Unlocked Benefits
・ปรึกษาหรือขอทุนเรียนต่อจีนฟรี 1 ครั้ง มูลลค่า 8,900 บาท
・ฟรีคอร์ส online 1 ปี มูลลค่า 7,900 บาท

4,900 บาท/คอร์ส

1 คอร์สเรียน 8 ครั้ง

เหมาะกับ
ผู้ที่สอบผ่าน HSK 4
เรียนแล้ว
・อ่านและเข้าใจเอกสารภาษาจีน
・ดูรายการ TV ภาพยนตร์ภาษาจีนเข้าใจ
・สุนทรพจน์ได้
ใช้งาน
・เป็นที่ยอมรับในบริษัทจีน เช่น Huawei Lazada เป็นต้น
・ใช้ภาษาจีนทำงานอย่างจริงจัง และติดต่อทางธุรกิจได้
เช่นบริษัทนำเข้าส่งออก บริษัทที่มีสาขาในประเทศจีน
・ใช้สมัครทุนเพื่อเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศจีนได้
・ทำงานเป็นล่ามได้
สถิติ
มีผู้เรียนเพียง 30% เรียนถึงระดับ HSK 5
สิ่งที่ทำให้เราภูมิใจที่สุดคือ ผู้เรียน 95% สอบผ่าน HSK 5 ได้
ระยะเรียน
12 เดือน
ประมาณ 6 คอร์สเรียน
Unlocked Benefits
・ปรึกษาหรือขอทุนเรียนต่อจีนฟรี 1 ครั้ง มูลลค่า 8,900 บาท
・ฟรีคอร์ส online 1 ปี มูลลค่า 7,900 บาท

5,900 บาท/คอร์ส

1 คอร์สเรียน 8 ครั้ง

เหมาะกับ
ผู้ที่สอบผ่าน HSK 5
เรียนแล้ว
ฟังพูดภาษาจีนเกือบเหมือนเจ้าของภาษา
ใช้งาน
แน่นอน ระดับนี้แล้ว เลือกงานได้

แต่! ระดับภาษาจีนไม่ได้สะท้อนความสามารถในการทำงานทั้งหมด อย่าลืมเรียนรู้ SKILL อื่นๆ อีกด้วยนะครับ
สถิติ
มีผู้เรียนเพียง 15% เรียนถึงระดับ HSK 6 สิ่งที่ทำให้เราภูมิใจที่สุดคือ ผู้เรียนสอบผ่าน HSK 6 ได้ 100%
ระยะเรียน
12 เดือน
ประมาณ 6 คอร์สเรียน
Unlocked benefits
・ปรึกษาหรือขอทุนเรียนต่อจีนฟรี 1 ครั้ง มูลลค่า 8,900 บาท
・ฟรีคอร์ส online 1 ปี มูลลค่า 7,900 บาท

5,900 บาท/คอร์ส

1 คอร์สเรียนได้ 8 ครั้ง

Speaking Comes First!

Speaking Comes First!

Prep Smarter

Not Harder

คุณเข้าใจ HSK ผิดไปแล้ว รู้ไหม

ขอพูดแบบเหมารวม และไม่เกรงใจเลยครับ คนไทยส่วนมากเคยชินกับ  “สอบภาษา ต้องเตรียมไวยากรณ์”

แต่ จุดประสงค์ของข้อสอบ HSK ไม่ใช่เช่นนี้นะครับ

ข้อสอบ HSK ไม่เน้นไวยากรณ์ เน้นความสามารถในการฟังและการพูด จึงจัด ข้อ Listening มากถึง 55% 

เพราะฉะนั้น การเตรียมสอบ HSK ที่ถูกต้องคือ ฝึก “พูด + ฟัง”

Learn

what you don’t know

ลองคิดดูครับ … ปกติแล้ว เรียนภาษากันยังไงครับ 

—- อย่าเพิ่งอ่านต่อ นึกก่อนครับ —

คนส่วนมาก “เรียนไปเรื่อยๆ และไม่รู้ว่าตนเองพูดอะไรได้บ้าง สุดท้ายจบด้วย ‘พูดได้นิดหน่อย’ แต่ถึงเวลาใช้งานจริง ไม่ต่างกับคนที่ไม่เคยเรียน”

เราเห็นปัญหา และอยากแก้ปัญหากับผู้เรียนร่วมกัน จึงพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด สร้าง DATABASE ของแต่ละระดับความรู้ และสิ่งที่ยังไม่รู้ของผู้เรียนแต่ละคน

 • Knowledge Data
 • Students Unknown Data
 • Personalized Homework

ผู้เรียนทุกคนใช้เวลากับสิ่งที่ไม่เข้าใจเท่านั้น และ TRACK ได้ว่ายังมีเนื้อหาอะไรบ้างที่ยังไม่เข้าใจ 

Unlimited

Benefits

 • ผู้ช่วยผู้เรียน 1 ท่าน/กลุ่ม 
 • ปรึกษาหรือขอทุนเรียนต่อจีนฟรี 1 ครั้ง มูลลค่า 8,900 บาท
 • ฟรีคอร์ส online 1 ปี มูลลค่า 7,900 บาท