ภาษาจีนเบื้องต้น

Chinese for Beginners

ZERO to HERO

ภาษาจีนเบื้องต้น

ภาษาจีนเบื้องต้น

春节特价

Courses

ระดับปูพื้นฐานที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่

Overview

เรียนจบแล้ว
ใช้งาน
สถิติ
เหมาะกับใคร

My Laoshi

เรียนกับใคร
วิธีการสอน

Content

หนังสือ
Database

HSK 1+2

ระดับ 

4 คอร์ส

ระยะเรียน

30

บทเรียน

400

คำศัพท์

250

รูปประโยค

PandaFamily

200
ผู้เรียน
20 %
ผ่าน HSK 2
0 %
ได้เต็ม