ระดับกลาง

HSK 3

春节特价

Courses

คอร์ส HSK 3 ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่

Overview

เรียนจบแล้ว
ใช้งาน
สถิติ
เหมาะกับใคร

My Laoshi

เรียนกับใคร
วิธีการสอน

Content

หนังสือ
Database

20

บทเรียน

300

คำศัพท์

300

รูปประโยค

3 เดือน

ระยะเรียน

PandaFamily

200
ผู้เรียน
20 %
ผ่าน HSK 3
0 %
280/300 ↑