ระดับกลาง

HSK 3

Overview

เรียนจบแล้ว
ใช้งาน
สถิติ
เหมาะกับใคร

My Teacher

เรียนกับใคร
วิธีการสอน

Content

หนังสือ
Database

3 คอร์ส

ระยะเรียน

20

บทเรียน

300

คำศัพท์

300

รูปประโยค

Courses

PandaFamily

200
ผู้เรียน
20 %
ผ่าน HSK 3
0 %
280/300 ↑