ระดับกลาง

HSK 3

คอร์ส VDO

1450.

ตัวต่อตัว

2980.

เรียนจบแล้ว

ใช้งาน

สถิติ PandaChinese

0
ผู้เรียน
0 %
ผ่าน HSK 3
0 %
ได้ 280/300 ↑
0
ผู้เรียน
0 %
ผ่าน HSK 3
0 %
ได้ 280/300

หลักสูตร

20

บทเรียน

300

คำศัพท์

300

รูปประโยค