คลังความรู้

HSK 3

ข้อควรรู้ก่อนสอบ HSK 3

ข้อควรรู้
ก่อนสอบ

HSK 3 สอบคำศัพท์ 600 ตัว

ในนี้รวมศัพท์เก่าจาก HSK 2 300 ตัว

ที่จริงแล้ว ศัพท์ใหม่เพียง 300 ตัวเท่านั้น

ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ภาค

  • การฟัง – 100 คะแนน
  • การอ่าน – 100 คะแนน
  • การเขียน – 100 คะแนน

คะแนนเต็ม 300 คะแนน 

180 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน

  • จากไม่มีพื้นฐาน – สอบผ่านระดับ 3

ใช้เวลา 5-8 เดือน หรือ 120 ชม.เรียน

  • จาก HSK 2 – สอบผ่านระดับ 3

ใช้เวลา 2- 4 เดือน หรือ 60 ชม.เรียน

โดยปกติแล้ว ใช้ขอทุนเรียนต่อจีน ต้องการ HSK 4 ขึ้นไป

ธุรกิจการท่องเที่ยว สายการบิน ร้านค้ายอมรับคะแนนระดับ 3 ครับ

เช่น โรงแรม สายการบิน หรือ พนักขายร้าน Brandname เป็นต้น

บางบริษัท เริ่มให้ค่าภาษาตั้งแต่ระดับ 3 แล้วครับ ตั้งแต่หลัก 500 บาท/เดือน จนถึง 3000 บาท/เดือน ไม่เท่ากันครับ

ถ้าต้องการสมัครงานกับบริษัทจีน หรือบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ส่วนมากต้องการ HSK 5 ขึ้นไปครับ

HSK 3 สอบคำศัพท์ 600 ตัว

ในนี้รวมศัพท์เก่าจาก HSK 2 300 ตัว

ที่จริงแล้ว ศัพท์ใหม่เพียง 300 ตัวเท่านั้น

ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ภาค

  • การฟัง – 100 คะแนน
  • การอ่าน – 100 คะแนน
  • การเขียน – 100 คะแนน

คะแนนเต็ม 300 คะแนน 

180 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน

  • จากไม่มีพื้นฐาน – สอบผ่านระดับ 3

ใช้เวลา 5-8 เดือน หรือ 120 ชม.เรียน

  • จาก HSK 2 – สอบผ่านระดับ 3

ใช้เวลา 2- 4 เดือน หรือ 60 ชม.เรียน

โดยปกติแล้ว ใช้ขอทุนเรียนต่อจีน ต้องการ HSK 4 ขึ้นไป

ธุรกิจการท่องเที่ยว สายการบิน ร้านค้ายอมรับคะแนนระดับ 3 ครับ

เช่น โรงแรม สายการบิน หรือ พนักขายร้าน Brandname เป็นต้น

บางบริษัท เริ่มให้ค่าภาษาตั้งแต่ระดับ 3 ครับ จากหลัก 500 บาท/เดือน จนถึง 3000 บาท/เดือน ไม่เท่ากันครับ

ถ้าต้องการสมัครงานกับบริษัทจีน หรือบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ส่วนมากต้องการ HSK 5 ขึ้นไปครับ

คอร์สกลุ่ม HSK 3 กำลังเปิดอยู่

LIVE สด

เน้น พูด + ฟัง

เหมาะกับใครที่อยู่ต่างประเทศ ต่างจังหวัด หรือเดินทางไม่สะดวก

กลุ่ม@สยาม

เรียนเป็นกลุ่มเล็ก

เหมาะกับใครที่ต้องการสอบ HSK เพื่อขอทุน หรือสมัครงาน