ระดับกลาง

HSK 4

春节特价

Courses

คอร์ส HSK 4 ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่

Overview

เรียนจบ HSK 4 แล้ว
ใช้งาน
สถิติ
เหมาะกับใคร

My Laoshi

เรียนกับใคร
วิธีการสอน

Content

หนังสือ
Database

10 เดือน

ระยะเรียน

20

บทเรียน

600

คำศัพท์

500

รูปประโยค

PandaFamily

200
ผู้เรียน
20 %
ผ่าน HSK 4
0 %
250/300 ↑