ระดับกลาง

HSK 4

Overview

เรียนจบ HSK 4 แล้ว
ใช้งาน
สถิติ
เหมาะกับใคร

My Teacher

เรียนกับใคร
วิธีการสอน

Content

หนังสือ
Database

4 คอร์ส

ระยะเรียน

20

บทเรียน

600

คำศัพท์

500

รูปประโยค

Courses

PandaFamily

200
ผู้เรียน
20 %
ผ่าน HSK 4
0 %
250/300 ↑