คลังความรู้

HSK 4

ข้อควรรู้ก่อนสอบ HSK 4

ข้อควรรู้
ก่อนสอบ

HSK 4 สอบคำศัพท์ 1,200 ตัว

ในนี้รวมศัพท์เก่าจาก HSK 3 600 ตัว

ที่จริงแล้ว ศัพท์ใหม่เพียง 600 ตัวเท่านั้น

ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ภาค

  • การฟัง – 100 คะแนน
  • การอ่าน – 100 คะแนน
  • การเขียน – 100 คะแนน

คะแนนเต็ม 300 คะแนน 

180 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน

  • จากไม่มีพื้นฐาน – สอบผ่านระดับ 4

ใช้เวลา 10-15 เดือน หรือ 240 ชม.เรียน

  • จาก HSK 3 – สอบผ่านระดับ 4

ใช้เวลา 4 – 6 เดือน หรือ 120 ชม.เรียน

คะแนน HSK 4 ใช้ขอทุนเรียนต่อจีนได้ครับ แต่มหาวิทยาลัยดีๆ มักจะต้องการคะแนน 240/300 ขึ้นไปครับ

ธุรกิจการท่องเที่ยว สายการบิน Luxury Brand ยอมรับคะแนนระดับ 4 ครับ

เช่น โรงแรมชั้นนำ สายการบินชั้นนำ หรือ พนักขายร้าน Brandname เป็นต้น

ถ้าต้องการสมัครงานกับบริษัทจีน หรือบริษัทชั้นนำของประเทศไทย นอกจากคะแนนแล้ว บริษัทเหล่านี้ ยังดูความสำคัญกับความสามารถการสื่อสาร

HSK 4 สอบคำศัพท์ 1200 ตัว

ในนี้รวมศัพท์เก่าจาก HSK 3 600 ตัว

ที่จริงแล้ว ศัพท์ใหม่เพียง 600 ตัวเท่านั้น

ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ภาค

  • การฟัง – 100 คะแนน
  • การอ่าน – 100 คะแนน
  • การเขียน – 100 คะแนน

คะแนนเต็ม 300 คะแนน 

180 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน

  • จากไม่มีพื้นฐาน – สอบผ่านระดับ 4

ใช้เวลา 10-15 เดือน หรือ 240 ชม.เรียน

  • จาก HSK 3 – สอบผ่านระดับ 4

ใช้เวลา 4- 6 เดือน หรือ 120 ชม.เรียน

คะแนน HSK 4 ใช้ขอทุนเรียนต่อจีนได้ครับ แต่มหาวิทยาลัยดีๆ มักจะต้องการคะแนน 240/300 ขึ้นไปครับ

ธุรกิจการท่องเที่ยว สายการบิน Luxury Brand ยอมรับระดับ 4 ครับ

เช่น โรงแรมชั้นนำ สายการบินชั้นนำ หรือ พนักขายร้าน Brandname เป็นต้น

ถ้าต้องการสมัครงานกับบริษัทจีน หรือบริษัทชั้นนำของประเทศไทย นอกจากคะแนนแล้ว บริษัทเหล่านี้ ยังดูความสำคัญกับความสามารถการสื่อสาร

คอร์สกลุ่ม HSK 4 กำลังเปิดอยู่

LIVE สด

เน้น พูด + ฟัง

เหมาะกับใครที่อยู่ต่างประเทศ ต่างจังหวัด หรือเดินทางไม่สะดวก

กลุ่ม@สยาม

เรียนเป็นกลุ่มเล็ก

เหมาะกับใครที่ต้องการสอบ HSK เพื่อขอทุน หรือสมัครงาน