ระดับสูง

HSK 5

คอร์ส VDO

1450.

ตัวต่อตัว

2980.

เรียนจบ HSK 5 แล้ว
ใช้งาน
สถิติ PandaChinese
200
ผู้เรียน
20 %
ผ่าน HSK 5
0 %
250/300 ↑
หลักสูตร

36

บทเรียน

1300

คำศัพท์

500

รูปประโยค