ระดับสูง

HSK 5

Overview

เรียนจบ HSK 5 แล้ว
ใช้งาน
สถิติ
เหมาะกับใคร

My Teacher

เรียนกับใคร
วิธีการสอน

Content

หนังสือ
Database

5 คอร์ส

ระยะเรียน

36

บทเรียน

1300

คำศัพท์

500

รูปประโยค

Courses

PandaFamily

200
ผู้เรียน
20 %
ผ่าน HSK 5
0 %
250/300 ↑