ระดับสูง

HSK 5

春节特价

Courses

คอร์ส HSK 5 ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่

Overview

เรียนจบ HSK 5 แล้ว
ใช้งาน
สถิติ
เหมาะกับใคร

My Laoshi

เรียนกับใคร
วิธีการสอน

Content

หนังสือ
Database

8-10 เดือน

ระยะเรียน

36

บทเรียน

1300

คำศัพท์

500

รูปประโยค

PandaFamily

200
ผู้เรียน
20 %
ผ่าน HSK 5
0 %
250/300 ↑