คลังความรู้

HSK 6

ข้อควรรู้ก่อนสอบ HSK 6

ข้อควรรู้
ก่อนสอบ

HSK 6 สอบคำศัพท์ 5,000 คำ

ในนี้รวมศัพท์เก่าจาก HSK 5 2,500 คำ

ที่จริงแล้ว ศัพท์ใหม่ที่ต้องเรียนประมาญ 2,500 คำ

ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ภาค

  • การฟัง – 100 คะแนน
  • การอ่าน – 100 คะแนน
  • การเขียน – 100 คะแนน

คะแนนเต็ม 300 คะแนน 

180 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน

  • จากไม่มีพื้นฐาน – สอบผ่านระดับ 6

ใช้เวลา 2-4 ปี

  • จาก HSK 5 – สอบผ่านระดับ 6

6 เดือน – 18 เดือน

ขอทุนเพื่อเรียนต่อปริญญาตรี โท เอก ได้หมด 

ได้แน่นอน 

จากฐานะที่เป็นผู้สอน และประสบการณ์ติวงานกับบริษัทต่างๆ ทางบริษัทให้น้ำหนักการสื่อสารมากกว่าคะแนนนะครับ

HSK 6 สอบคำศัพท์ 5,000 คำ

ในนี้รวมศัพท์เก่าจาก HSK 5 2,500 คำ

ที่จริงแล้ว ศัพท์ใหม่ที่ต้องเรียนประมาญ 2,500 คำ

ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ภาค

  • การฟัง – 100 คะแนน
  • การอ่าน – 100 คะแนน
  • การเขียน – 100 คะแนน

คะแนนเต็ม 300 คะแนน 

180 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน

  • จากไม่มีพื้นฐาน – สอบผ่านระดับ 6

ใช้เวลา 2-4 ปี

  • จาก HSK 5 – สอบผ่านระดับ 6

6 เดือน – 18 เดือน

ขอทุนเพื่อเรียนต่อปริญญาตรี โท เอก ได้หมด 

ได้แน่นอน 

จากฐานะที่เป็นผู้สอน และประสบการณ์ติวงานกับบริษัทต่างๆ ทางบริษัทให้น้ำหนักการสื่อสารมากกว่าคะแนนนะครับ

คอร์สกลุ่ม HSK 6 กำลังเปิดอยู่

LIVE สด

เน้น พูด + ฟัง

เหมาะกับใครที่อยู่ต่างประเทศ ต่างจังหวัด หรือเดินทางไม่สะดวก

กลุ่ม@สยาม

เรียนเป็นกลุ่มเล็ก

เหมาะกับใครที่ต้องการสอบ HSK เพื่อขอทุน หรือสมัครงาน