ระดับสูง

HSK 6

春节特价

Courses

คอร์ส HSK 6 ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่

Overview

เรียนจบ HSK 6 แล้ว
ใช้งาน
สถิติ
เหมาะกับใคร

My Laoshi

เรียนกับใคร
วิธีการสอน

Content

หนังสือ
Database

8-10 เดือน

ระยะเรียน

40

บทเรียน

3000

คำศัพท์

700

รูปประโยค

PandaFamily

200 +
ผู้เรียน
20 %
ผ่าน HSK 6
0 %
250/300 ↑