ระดับสูง

HSK 6

คอร์ส VDO

1450.

ตัวต่อตัว

2980.

เรียนจบ HSK 6 แล้ว
ใช้งาน
สถิติ PandaChinese
200 +
ผู้เรียน
20 %
ผ่าน HSK 6
0 %
250/300 ↑
หลักสูตร

40

บทเรียน

3000

คำศัพท์

700

รูปประโยค