ระดับสูง

HSK 6

Overview

เรียนจบ HSK 6 แล้ว
ใช้งาน
สถิติ
เหมาะกับใคร

My Teacher

เรียนกับใคร
วิธีการสอน

Content

หนังสือ
Database

6 คอร์ส

ระยะเรียน

40

บทเรียน

3000

คำศัพท์

700

รูปประโยค

Courses

PandaFamily

200 +
ผู้เรียน
20 %
ผ่าน HSK 6
0 %
250/300 ↑