ภาษาจีนเบื้องต้น

ระดับ เบื้องต้น

HSK 2

ภาษาจีนเบื้องต้น

คอร์ส VDO

1450.

ตัวต่อตัว

2980.

เรียนจบแล้ว
ใช้งาน
สถิติ
200
ผู้เรียน
20 %
ผ่าน HSK 2
0 %
ได้เต็ม
หลักสูตร

15

บทเรียน

150

คำศัพท์

200

รูปประโยค