fbpx

พินอิน | Pinyin

อ่านคล่องชัดแบบคนจีน

ภายใน 2 ชม.

พินอิน | Pinyin

อ่านคล่องชัด

ภายใน 2 ชม.

เหมาะกับใครที่

จำ Pinyin ไม่ได้

ออกเสียงไม่ชัด

เรียนเอง ไม่มั่นใจในการออกเสียง

ZOOM Class

เพียง 99 บาท

เพียง 99 บาท

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ตลอตชีพ

รอบใหม่

วันที่ 17 ตุลาคม

19:00-21:00

รับเพียง 10 คนเท่านั้น

พินอิน คืออะไร

พินอิน PINYIN (拼音) คือการออกเสียงของภาษาจีน รวมทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 3 ส่วน ถ้าเที่ยบกับภาษาไทยแล้ว ค่อนข้างคล้ายกันมาก วิธีการสอนของผมเน้นให้ใช้งานได้จริง และรวดเร็ว ไม่ได้เน้นไปทางวิชาการนะครับ 

FAQ

เรียนครับ เป็นภารกิจสำคัญที่สุดสำหรับเด็กชั้น ป.1 ในประเทศจีนครับ

ไม่นานครับ ปกติแล้ว 1.5 – 2 ชม. ก็พอจำได้ 85% แล้วครับ 

ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้ว หรือว่าพึ่งเริ่มเรียนภาษาจีน ออกเสียงไม่ชัดเป็นเรื่องปกติมากๆ เลยครับ 

  1. ตามเวลาเรียนที่นานขึ้น หรือโอกาสที่คุยกับคนจีนมากขึ้น การออกเสียงภาษาจีนจะดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ
  2. สำหรับคนไทยแล้ว มีเพียง 5-6 ตัวที่ออกเสียงไม่ค่อยชัด ซึ่ง 5-6 ตัวนี้ มีคนจีนบางคนออกเสียงไม่ได้เช่นกัน คล้ายๆ คนไทยบางคนออกเสียง “ร” ไม่ชัดครับ และไม่เป็นปัญหาในการเข้าใจกัน เพราะฉะนั้น เรื่องการออกเสียงไม่ชัดมองข้ามไปก่อนได้เลยครับ