พินอิน | Pinyin

พินอิน คืออะไร

พินอิน PINYIN (拼音) คือการออกเสียงของภาษาจีน รวมทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 3 ส่วน ถ้าเที่ยบกับภาษาไทยแล้ว ค่อนข้างคล้ายกันมาก วิธีการสอนของผมเน้นให้ใช้งานได้จริง และรวดเร็ว ไม่ได้เน้นไปทางวิชาการนะครับ 

คนถามกันมากที่สุดเกี่ยวกับ พินอิน

เรียนครับ เป็นภารกิจสำคัญที่สุดสำหรับเด็กชั้น ป.1 ในประเทศจีนครับ

ไม่นานครับ ปกติแล้ว 2 ชม. ก็พอจำได้ 85% แล้วครับ 

ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้ว หรือว่าพึ่งเริ่มเรียนภาษาจีน ออกเสียงไม่ชัดเป็นเรื่องปกติมากๆ เลยครับ 

  1. ตามเวลาเรียนที่นานขึ้น หรือโอกาสที่คุยกับคนจีนมากขึ้น การออกเสียงภาษาจีนจะดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ
  2. สำหรับคนไทยแล้ว มีเพียง 5-6 ตัวที่ออกเสียงไม่ค่อยชัด ซึ่ง 5-6 ตัวนี้ มีคนจีนบางคนออกเสียงไม่ได้เช่นกัน คล้ายๆ คนไทยบางคนออกเสียง “ร” ไม่ชัดครับ และไม่เป็นปัญหาในการเข้าใจกัน เพราะฉะนั้น เรื่องการออกเสียงไม่ชัดมองข้ามไปก่อนได้เลยครับ

Lesson 1 > การแนะนำ

Lesson 2 > พยัญชนะ bpmf dtnl gkh jqx yw

Lesson 3 > สระ aoe iuü

Lesson 4 > การสะกด 1

Lesson 5 > วรรณยุกต์

Lesson 6 > การสะกด 2

Lesson 7 > สระ ai ei ui ie üe er

Lesson 8 > การสะกด 3

Lesson 9 > สระ an en in un ün ang eng ing ong

Lesson 10 > การสะกด 4

Lesson 11 > พยัญชนะ zh ch sh r z c s y w

(END) Lesson 12 > การกสะกด 5