เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว

เรียนภาษาจีนตัวต่อตั

คอร์สเรียนภาษาจีนตัวต่อตัว

เน้นฟัง + พูด

Intro

เร็วกว่าแบบกลุ่มมากถึง 70%

ตอบโจทย์

สอนตามความต้องการ

Speak like a NATIVE

ฝึกฟัง + พูดใน Speed แบบคนจีน

ไม่ต้อง fix เวลา

นัดเรียนครั้งต่อครั้ง

Personal Assistant

ผู้ช่วยส่วนตัวนอกเวลาเรียน

ท็อปฟอร์ม

คาบละ 45 นาที จบด้วยความสุขทุกคาบ

ประหยัดกว่า

+ เรียนจบเร็วกว่า

+ ไม่ต้องรอเพื่อน

+ ไม่หักชั่วโมงเรียน

+ ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง 

ค่าเรียน 

1 เดือน

2980 ฿
  • เรียนกับเพื่อน เพิ่มเพียง 990 บาท/คน
  • เลือกวันเวลาเรียนได้
  • 4 ครั้ง/เดือน
  • ครั้งละ 45 นาที
  • เรียนผ่าน ZOOM
  •  

PandaFamily

200 +
ผู้เรียน
20 +
FB fans