เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว

เรียนภาษาจีนตัวต่อตั

คอร์สเรียนภาษาจีนตัวต่อตัว

เน้นฟัง + พูด

ค่าเรียน 

1 เดือน

3490 บาท

1 เดือน

3490

เร็วกว่าแบบกลุ่มมากถึง 70%

ตอบโจทย์

สอนตามความต้องการ

Speak like a Chinese

ฝึกฟัง + พูดใน Speed แบบคนจีน

ไม่ต้อง fix เวลา

นัดเรียนครั้งต่อครั้ง

Personal Assistant

ผู้ช่วยส่วนตัวนอกเวลาเรียน

ท็อปฟอร์ม

คาบละ 45 นาที จบด้วยความสุขทุกคาบ

PandaFamily

200 +
ผู้เรียน
20 +
FB fans