fbpx

Panda Chinese

对不起、不好意思 、抱歉 ต่างกันยังไง ?

แจกฟรี!!! 

ebook “การสนทนาภาษาจีน” มูลค่า 490 บาท

เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว

对不起、不好意思 、抱歉  ต่างมีความหมายแปลว่าขอโทษ ต่างกันที่น้ำหนักในการบอกขอโทษ

 

不好意思 bùhǎoyìsi แปลว่า ขอโทษ เขิน อาย 

对不起 duìbuqǐ แปลว่า ขอโทษ 

抱歉 bàoqiàn แปลว่า  ขออภัย (apologize)

 

ระดับความจริงจัง ซีเรียสในการบอกขอโทษ

抱歉  ★★★

对不起  ★★

不好意思 ★